8 daňových zmien pre zamestnancov v Nemecku pre rok 2021

Aj v zdaňovacom roku 2020 sa v Nemecku prijalo a uskutočnilo viacero zmien v daňovej oblasti. Aby ste nestratili prehľad, spracovali sme pre vás zoznam ôsmich najdôležitejších zmien, ktoré nastali pre rok 2021.

1. Nezdaniteľná časť základu dane v Nemecku

Nezdaniteľná časť základu dane z príjmov sa pre zdaňovací rok 2021 zvýšila na 9 744 €. V roku 2020 predstavovala táto suma 9 408 € (táto suma je rozhodujúca pre podanie daňového priznania v Nemecku za rok 2020). Príjem pod touto hranicou je teda nezdaniteľný a nepodlieha dani z príjmu.

2. Daňová trieda

Od roka 2020 môžu manželia o zmenu daňovej triedy požiadať aj viackrát ročne, a to bez zdôvodnenia. Stačí podať žiadosť na daňový úrad.

Pôvodne mohli manželia požiadať o zmenu daňovej triedy len raz ročne, a to iba v prípadoch, keď:

  • jeden z manželov zomrel,
  • manželia sa rozišli a žijú oddelene,
  • jeden z manželov sa stal nezamestnaným, prípadne sa po nezamestnanosti opäť zamestnal.

3. Nezdaniteľná časť základu dane na dieťa a rodinné prídavky

Nezdaniteľná časť základu dane na dieťa v Nemecku (tzv. Kinderfreibetrag) sa zvýšila na 2 730 € ročne pre každého rodiča (v roku 2020 išlo o sumu 2 586 €). Dokopy môže byť spolu s nezdaniteľnou časťou základu dane na opatrovanie, výchovu a vzdelanie dieťaťa daňovo uplatnených až 4 194 € pri samostatnom zdanení 8 388 € pri spoločnom zdanení. V roku 2020 tieto sumy predstavovali výšku 3 906 € pri samostatnom zdanení a 7 812 € pri spoločnom zdanení rodičov.

Stále však platí, že v nemeckom daňovom priznaní vám úrad uzná buď nezdaniteľnú časť základu dane na dieťa (Kinderfreibetrag), alebo rodinné prídavky (Kindergeld). Rodinné prídavky v Nemecku sa od roku 2021 zvýšili na 219 € na prvé dve deti. Pre tretie dieťa dostanete 225 € a od štvrtého dieťaťa 250 € mesačne. Termíny vyplácania nemeckých prídavkov na deti sme pre vás zhrnuli v predošlom článku Kindergeld a bonusy pre rodičov v Nemecku pre rok 2021.

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

4. Finančná podpora závislej osoby

Finančná podpora závislej osoby (resp. „výživné“) môže byť za rok 2020 uplatnená v daňovom priznaní až do výšky 9 408 € ako mimoriadne zaťaženie. Je to o 240 € viac ako za rok 2019. Na rok 2021 sa táto suma zvýšila až na 9 744 € (túto výšku si však budete môcť uplatniť až budúci rok v daňovom priznaní za rok 2021).

Výživné na dieťa nie je oprávnený daňový výdavok, pretože náklady na dieťa by mali byť kryté hlavne z rodinných prídavkov z Nemecka. Výživné na bývalého manžela na Slovensku rovnako nie je oprávnený daňový výdavok, keďže tieto príjmy nie sú na Slovensku zdaňované.

5. Minimálna mzda v Nemecku

Minimálna mzda v Nemecku je od januára 2021 stanovená na 9,50 € na hodinu. Od júla 2021 pritom môžete očakávať zvýšenie na 9,60 €. Táto suma platí aj pre zamestnaných na čiastočný úväzok. Pre 450 € „minijob“ to znamená, že je potrebné odpracovať 47,36 hodín.

6. Pracovné cestovné lístky

Ak máte od zamestnávateľa k dispozícii pracovné cestovné lístky, máte dve možnosti, ako ich zdaniť:

  1. Ak vám zamestnávateľ pracovné cestovné lístky pripláca k vašej mzde, môžete ich získať ako nezdaniteľné príspevky len v tom prípade, keď si ich v nemeckom daňovom priznaní uplatníte v rámci vzdialenostného paušálu ako cesty medzi miestom ubytovania a miestom výkonu práce.
  2. Môžete ich nechať zamestnávateľom zdaniť 25 % sadzbou. V tomto prípade ich už nie je nutné uplatňovať v daňovom priznaní.

7. Diéty na stravu

Ak ste pracovne vyslaný na cesty, môžete si v závislosti od dĺžky vašej neprítomnosti z pravidelného miesta výkonu práce, resp. hlavného sídla (ak neexistuje pravidelné miesto výkonu práce), uplatniť v daňovom priznaní paušálne sumy na stravu.

Tie sa pre rok 2020 zvýšili nasledovne: Pri neprítomnosti viac ako 8 hodín z 12 € eur na 14 €, pri neprítomnosti do 24 hodín z 24 € na 28 €v dňoch príchodu a odchodu pri prenocovaní z 12 € na 14 €.

Pre vodičov kamiónov, ktorí prespávajú v kabíne, sa navyše k hore uvedeným paušálom zaviedol aj paušál na nocľah vo výške 8 € na každý jeden deň s predchádzajúcim alebo nasledujúcim prenocovaním v kabíne kamiónu.

8. Ďalšie vzdelávanie

Náklady na ďalšie vzdelávanie sú oprávneným daňovým výdavkom a doteraz boli oslobodené od dane, ak ich uhrádzal váš zamestnávateľ. Po novom sa nezdaňujú už ani kurzy a školenia, ktoré nie sú úplne naviazané na výkon pracovnej pozície, ale slúžia na zlepšenie schopnosti zamestnať sa. Ide napríklad o počítačové a jazykové kurzy.


Zdroj informácií: Buhl.de

Zdroj ilustračnej fotografie: bedneyimages – www.freepik.com 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.