Detský bonus (Kinderbonus) 2020 a 2021

V dôsledku COVID-19 prijal nemecký parlament zákon pod názvom Kinderbonus (detský bonus), ktorý stanovuje aj jednorazovú finančnú pomoc pre rodiny.

V našom texte sa dozviete viac informácií o tom, v akej výške je poskytovaný a predovšetkým za akých podmienok.

Kto môže získať nemecký detský bonus (Kinderbonus)?

Nárok na detský bonus vo výške 300 eur vznikne u tých detí, na ktoré v septembri 2020 bude existovať nárok na nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld. Na tieto deti bude bonus vyplatený v dvoch splátkach spolu s nemeckými detskými prídavkami. V septembri 2020 vo výške 200 eur a v októbri 2020 vo výške 100 eur.

Ak na dieťa nevznikne nárok na Kindergeld za september 2020, ale za iný kalendárny mesiac roka 2020, nárok na Kinderbonus vo výške 300 eur vznikne tiež. Akým spôsobom bude vyplatený, zatiaľ nie je stanovené.

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

 

Jasné však je už teraz, že ak vám vznikne nárok na detský bonus, nebudete o neho musieť požiadať zvlášť. Stačí, že ste v predmetnom období požiadali o nemecké prídavky na deti. Príslušný nemecký úrad sám preverí splnenie podmienok nároku. V prípade jeho vzniku vyplatí detský bonus spolu s prídavkami na deti za september a október 2020 alebo iným spôsobom.

Nezabudnite si tiež prečítať náš predošlý blog, v ktorom sa dozviete, kedy môžete poberať nemecké rodinné prídavky, Kindergeld, aj na dospelé dieťa.

Ak ste za posledné 4 roky pracovali v Nemecku, s najväčšou pravdepodobnosťou vám vznikol aj nárok na daňový preplatok. Jeho výška môže dosiahnuť až niekoľko tisíc eur. Vrátenie daní z Nemecka pre vás radi spracujeme v našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.

Aktualizácia 17. marca 2021: V dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie schválili nemecké zákonodárne orgány legislatívne úpravy, ktoré umožnia získanie Kinderbonusu aj v roku 2021. Nárok na tento príspevok vznikne u všetkých detí, na ktoré vznikne v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci roka 2021 nárok na nemecké prídavky na deti.

 

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Zdroj ilustračnej fotografie: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.