Kto žiada o Kindergeld po rozvode?

Začali ste vy alebo druhý rodič vašich detí pracovať v Nemecku? Vedeli ste, že nárok na nemecké prídavky - Kindergeld - máte aj na dieťa, s ktorým po rozvode manželstva nežijete v spoločnej domácnosti?

Ľahšie orientovať sa v spleti zákonov pri podaní žiadosti o prídavky na deti z Nemecka po rozvode vám poradíme v tomto blogu.

Kto má nárok na nemecké detské prídavky?

Kindergeld je v Nemecku daňovým zvýhodnením, respektíve štátnou sociálnou dávkou na podporu nezaopatrených detí (prečítajte si aj náš blog o tom, ako sa líšia Kindergeld a nezdaniteľné minimum na deti).  Nemecké prídavky sa preto vyplácajú na každé dieťa do 18. roku veku a do 25. roku života na to dieťa, ktoré študuje v dennom štúdiu strednej alebo vysokej školy. Nárok na Kindergeld vzniká aj do 21. roka veku tých detí, ktoré si aktívne hľadajú prácu a sú evidované na úrade práce.

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Na nemecké prídavky na deti, ktoré sa zdržiavajú v niektorej z členských krajín EÚ, majú nárok ich rodičia žijúci a pracujúci v Nemecku, ktorí spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:

  1. Buď sú v Nemecku riadne prihlásení na dlhodobý pobyt prostredníctvom Anmeldebestätigung.

Náš  tip:

Nie ste v Nemecku prihlásený na pobyt? Žiadne obavy! Stačí jednoduché potvrdenie vášho zamestnávateľa o tom,  že vám v Nemecku zabezpečuje ubytovanie.  Ak vám váš zamestnávateľ prispieva aj na úhradu ubytovania,  túto skutočnosť môžete tiež dokladovať výplatnými páskami, na ktorých figuruje položka Unterkunft.

  1. Alebo sú zamestnaní v Nemecku, či vyslaní za prácou do Nemecka a ich zamestnávateľ za nich odvádza v Nemecku preddavky na daň z príjmu.

Ak teda v jednom kalendárnom roku odpracujete v Nemecku aspoň 183 dní, stávate sa nemeckým daňovým rezidentom (unbeschränkt steuerpflichtig) a automaticky máte nárok na Kindergeld. Potvrdením o vašej nemeckej daňovej rezidencii je najmä vaša oficiálna daňová kalkulácia (Bescheid über Einkommensteuer), ktorú vám vydá nemecký daňový úrad, na ktorom ste si podali nemecké daňové priznanie.

  1. Respektíve sú živnostníci, ktorí majú v Nemecku zriadenú stálu prevádzkareň.

Aj títo slovenskí občania majú s veľkou pravdepodobnosťou nárok na detské prídavky. Aj keď v týchto prípadoch sa treba vyzbrojiť väčšou dávkou trpezlivosti, lebo nemecké prídavky príslušný úrad spravidla schváli až po dodaní potvrdenia o nemeckej daňovej rezidencii, ktoré však možno v tomto prípade získať až keď sa podá nemecké daňové priznanie.

  1. Alebo majú príjmy z Nemecka, sú tam povinne sociálne poistení, no nie sú nemeckými daňovými rezidentmi.

Kto žiada o prídavky na deti po rozvode manželstva?

Nárok na Kindergeld majú všetky deti Slovákov pracujúcich v Nemecku, deti rozvedených rodičov nevynímajúc. Nevyhnutným a základným predpokladom na podanie žiadosti o Kindergeld rozvedených, či odlúčene žijúcich rodičov, je však ich vzájomná spolupráca.

Nemecké prídavky je totiž oprávnený poberať ten rodič, ktorému je dieťa po rozvode manželstva zverené do starostlivosti, resp. s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti (čo sa dá najlepšie preukázať trvalým pobytom rodiča a dieťaťa na rovnakej adrese). No nárok na detské prídavky z Nemecka vzniká väčšinou na základe toho, že druhý z rodičov – paradoxne často ten, ktorý po rozvode nežije s dieťaťom v jednej domácnosti – má príjmy z Nemecka.

Keďže požiadať o rodinné prídavky z Nemecka musí v tomto prípade rodič, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti, ale doklady o nároku na nemecké prídavky (ako napríklad potvrdenie od nemeckého zamestnávateľa) musí dodať rodič s príjmami z Nemecka, ináč ako po vzájomnej dohode podať takúto žiadosť nie je možné.

Príklady z našej praxe

PRÍKLAD č. 1

Pán Kováč pracuje v Nemecku, je rozvedený a má dve deti. Má pán Kováč nárok na Kindergeld, ak jeho deti na Slovensku žijú s jeho bývalou manželkou?

NAŠA ODPOVEĎ

Ak je pán Kováč nemeckým daňovým rezidentom, alebo má povinné sociálne poistenie v Nemecku, tak určite áno. Žiadateľkou o prídavky však bude matka detí, pretože s deťmi žije v spoločnej domácnosti a je s nimi prihlásená na rovnaký trvalý pobyt.  Pán Kováč dodá dokumenty dokazujúce nárok na prídavky a v žiadosti o Kindergeld bude figurovať ako spolužiadateľ.

PRÍKLAD č. 2

Bývalý manžel pani Novákovej pracuje v Nemecku. Pani Nováková žije po rozvode so svojím dieťaťom v Čechách. Môže si pani Nováková požiadať o rodinné prídavky z Nemecka?

NAŠA ODPOVEĎ

Nárok na Kindergeld pani Nováková má, ak jej ex-manžel splní podmienky nemeckej daňovej rezidencie, resp. ak je v Nemecku povinne sociálne poistený.  Žiadateľkou o Kindergeld bude pani Nováková, pretože dieťa je po rozvode zverené do jej starostlivosti a taktiež s ňou zdieľa spoločnú domácnosť. Doklady na podanie žiadosti o Kindergeld sú potrebné od oboch biologických rodičov .

Na záver pridávame pár užitočných rád:

  • nárok na Kindergeld máte aj na vlastné deti, ktoré vám nie sú zverené do starostlivosti a ktoré s vami nežijú v spoločnej domácnosti; stačí ak ste zapísaný/-á v rodnom liste detí ako jeden z rodičov a váš bývalý partner je s vami pri podaní žiadosti o nemecké prídavky ochotný spolupracovať;
  • ak je komunikácia rodičov po rozvode náročná, obráťte sa na náš tím profesionálov, ktorý vám pred podaním žiadosti o Kindergeld vytvorí personalizovaný zoznam podkladov, aby ste vedeli, ktoré dokumenty sú potrebné od jedného a ktoré podklady od druhého rodiča;
  • vopred sa s ex-partnerom dohodnite, na čí bankový účet budú prídavky zasielané;
  • podanie žiadosti o nemecké prídavky sa určite oplatí – pri splnení všetkých zákonných podmienok máte každý mesiac nárok na značnú sumu peňazí, o ktorú by ste pri nepodaní žiadosti nenávratne prišli.

Rodičia, Kindergeld je benefit určený pre vašich potomkov.

Len vy sami rozhodnete, či tieto peniaze poputujú napríklad na sporiaci účet vašich detí alebo prepadnú v prospech štátu. Nepripusťte, aby vaše vzájomne rozpory ovplyvnili budúcnosť tých, ktorí sú vám najdrahší.

Obráťte sa na skúsený tím našich konzultantov, ktorý vám pri akejkoľvek nejasnosti rád pomôže. Nezabúdajte, že o prídavky na deti z Nemecka sa dá žiadať len 6 mesiacov spätne! Čím skôr sa na nás obrátite, tým rýchlejšie sa začneme venovať vašim individuálnym požiadavkám a potrebám.

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Zdroj ilustračnej fotografie: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.