Môžete poberať nemecké detské prídavky aj na dospelé dieťa?

Máte záujem o nemecké detské prídavky? Dobrou správou je, že pri splnení určitých podmienok ich môžete poberať aj na vaše dospelé deti.

Pracujete v Nemecku ako vyslaný zamestnanec, živnostník, či zamestnanec nemeckej firmy, zároveň si podávate nemecké daňové priznanie a máte deti? S najväčšou pravdepodobnosťou máte teda nárok aj na nemecké rodinné prídavky, tzv. Kindergeld.

Kedy môžete poberať nemecké detské prídavky aj na dospelého?

Nemecké rodinné prídavky, Kindergeld, sa automaticky vzťahujú na deti mladšie ako 18 rokov s tým, že končia mesiacom, ktorým vaša ratolesť dovŕši 18. rokov. Ak by tento deň pripadal na 1. v mesiaci, nárok na nemecké detské prídavky končí predchádzajúci mesiac.

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Avšak sú tu situácie, v ktorých môžete prídavky poberať aj na dospelé dieťa:

  1. Ak sa dieťa naďalej vzdeláva na strednej alebo vysokej škole. To je však potrebné nemeckému úradu (Familienkasse) doložiť formulárom E402. Ten musí potvrdiť škola, ktorú vaše dieťa navštevuje. O rodinné prídavky musíte požiadať nanovo. Takýmto spôsobom môžete prídavky poberať do času, kým vaše dieťa dovŕši 25. rok života.
  2. Ak je vaše dieťa v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Zároveň musí žiť naďalej na spoločnej adrese s rodičom, ktorý pracuje v Nemecku, a jeho mesačný príjem nemôže byť vyšší ako 450 €. Takáto situácia vás oprávňuje poberať prídavky najdlhšie do 21. roku života dieťaťa. Nemeckému úradu Familienkasse musíte doložiť potvrdenie od príslušného ÚPSVaR o období zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré musí navyše byť preložené do nemeckého jazyka.
  3. Ak je vaše dieťa ťažko zdravotne postihnuté a má ročný príjem nižší ako 9 408 €. K tomuto postihnutiu však muselo dôjsť predtým, než dieťa dovŕšilo 25 rokov života. Túto skutočnosť musíte zdokladovať príslušnými lekárskymi potvrdeniami. V tejto situácii nie je poberanie rodinných prídavkov časovo obmedzené.

V prípade, ak vaše dospelé dieťa žije dlhodobo v Nemecku, je ešte niekoľko ďalších situácií, kedy na neho môžete poberať nemecké prídavky Kindergeld. Ak máte záujem o viac informácií, neváhajte kontaktovať našu materskú spoločnosť TJ-Legal.


Zdroj ilustračnej fotografie: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.