Nemecké rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum?

Nezdaniteľné minimum na deti a rodinné prídavky sú v Nemecku úzko prepojené. Oba inštitúty slúžia na podporu rodín, resp. na to, aby boli pokryté základné potreby detí. Platí, že nie je možné uplatniť si oboje súčasne.

Rodinné prídavky či nezdaniteľné minimum?

Rodinné prídavky v Nemecku (Kindergeld) predstavujú pravidelne, mesačne vyplácanú nezdaniteľnú sumu. Naproti tomu nezdaniteľné minimum na deti (Kinderfreibetrag) sa nevypláca, ale znižuje sa ním výška zdaniteľného príjmu, čo sa vo finále prejaví nižšou odvedenou daňou. Nemecké rodinné prídavky tak môžeme považovať za zálohy na nezdaniteľné minimum, ktoré sa uplatňuje ku koncu roka.

Daňové úľavy na príjme rodičov, ktorý slúži na starostlivosť o dieťa, sa v Nemecku udeľujú primárne prostredníctvom detských prídavkov. Ak nie sú potrebné k daňovej úľave, slúžia prídavky na podporu rodiny. Nemecké nezdaniteľné minimum na deti nadobúda účinnosť až vtedy, keď sa pri zisťovaní zdaniteľného príjmu rodiča preukáže ako vhodnejšia alternatíva k už poberaným rodinným prídavkom.

V dôsledku pandémie koronavírusu schválila nemecká vláda aj pomocný balíček, v rámci ktorého ku prídavkom môžete dostať aj detský bonus – prečítajte si viac v našom blogu.

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Čo je pre vás výhodnejšie?

Pri výpočte dane z príjmu sa vyplatené detské prídavky a úspora z nezdaniteľného minima spočítavajú tak, aby to pre daňovníka bolo čo najvýhodnejšie.

Nemecký daňový úrad pri každoročnom zdaňovaní zisťuje, či je pre daňovníka výhodnejšie nezdaniteľné minimum na deti alebo rodinné prídavky. Rodič teda nemusí o nezdaniteľné minimum žiadať separátne.

Nemecké rodinné prídavky sa vždy započítavajú s daňovou výhodou plynúcou z nezdaniteľného minima na deti. Je preto dôležité podať žiadosť o vyplácanie rodinných prídavkov včas, keďže nemecký daňový úrad vychádza z toho, že ste o prídavky žiadali, dostali ich a automaticky s nimi počíta aj v daňovom priznaní. Nezaujíma sa, či sa tak naozaj stalo, či ste teda o ne naozaj požiadali a či vám reálne aj boli vyplatené. Za včasné podanie žiadosti o nemecké detské prídavky je každý zodpovedný sám.

Ak v Nemecku pracujete vy alebo váš patner/ka, nezabúdajte, že môžete požiadať aj o vrátenie daní zo zahraničia a prilepšiť tak pokojne aj o ďalšie tisíce eur.

Vedeli ste, že:

Od 1. januára 2018 je v Nemecku možné požiadať o vyplácanie rodinných prídavkov už len za pol roka spätne? Je preto dôležité urobiť tak čo najskôr.

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroj ilustračnej fotografie: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.