Overte si, či spĺňate podmienky na poberanie Kindergeld

bankovky v detských ponožkách

Pracujete v Nemecku a neviete, či spĺňate podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky v Nemecku? V našom článku vám prinášame základné informácie.

Keď ste sa do Nemecka presťahovali za prácou s celou rodinou, ste tam povinne sociálne poistený, svoj príjem zdaňujete v Nemecku a oficiálne ste sa prihlásili na pobyt, vzniká vám nárok na Kindergeld. Ak v Nemecku žijete a pracujete len vy a vaše deti bývajú na Slovensku, je to trocha zložitejšie.

2 hlavné zákony

Či máte právo poberať prídavky na deti z Nemecka, sa posudzuje podľa dvoch nemeckých zákonov – podľa zákona o dani z príjmu a spolkového zákona o prídavkoch na deti. Zákon o dani z príjmu hovorí, že nárok na prídavky na deti vzniká tým občanom štátu EÚ, ktorí majú v Nemecku takzvanú neobmedzenú daňovú povinnosť (unbeschränkte Steuerpflicht). Zjednodušene to znamená, že nárok vzniká tomu, kto svoje príjmy zdaňuje výlučne v Nemecku. Podľa spolkového zákona o prídavkoch na deti vzniká nárok na Kindergeld tomu, kto svoje príjmy nezdaňuje v Nemecku, ale v inej krajine, no v Nemecku je povinne sociálne poistený.

Keďže rodinné prídavky sú v Nemecku najmä daňovou úľavou, skúma sa najprv nárok podľa zákona o dani z príjmu, a teda, či má žiadateľ o prídavky v Nemecku neobmedzenú (unbeschränkte Steuerpflicht) alebo obmedzenú daňovú povinnosť (beschränkte Steuerpflicht). Až keď sa zistí, že sa na žiadateľa vzťahuje obmedzená daňová povinnosť, preveruje sa, či má povinné sociálne poistenie v Nemecku a tým, či má nárok podľa spolkového zákona o prídavkoch na deti.

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

Kto má v Nemecku neobmedzenú daňovú povinnosť

Nemecká neobmedzená daňová povinnosť sa vzťahuje na tých slovenských a českých občanov s nemeckými príjmami, ktorí spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • V Nemecku sú oficiálne prihlásení na pobyt a na adrese nahlásenej na úrade sa skutočne a preukázateľne dlhodobo zdržiavajú.
 • Na území Nemecka odpracujú súvisle aspoň 183 dní a dokážu to zdokladovať.
 • Aspoň 90 % ich všetkých ročných príjmov za kalendárny rok pochádza z Nemecka.
 • Ich zdaniteľné príjmy, ktoré dosiahli v danom kalendárnom roku v inom štáte než v Nemecku, sú nižšie ako tri štvrtiny nemeckého nezdaniteľného minima. V roku 2020 tak napríklad zdaniteľné príjmy z iného štátu než Nemecka nesmú prekročiť 7 056 €, v roku 2021 zase 7 308 €.

Upozornenie: Ak spĺňate niektorú z posledných dvoch podmienok nemeckej neobmedzenej daňovej povinnosti, nemecký daňový úrad vám to potvrdí len na základe podaného nemeckého daňového priznania. Nezabudnite preto za príslušný kalendárny rok podať nemecké daňové priznanie a zároveň s veľkou pravdepodobnosťou aj požiadať o vrátenie daní z Nemecka.

Najväčšie skupiny slovenských občanov poberajúcich prídavky na deti z Nemecka

Zdajú sa vám podmienky nároku na Kindergeld komplikované? Skúste využiť našu aplikáciu kindergeld.click, pomocou ktorej ľahko zistíte, či nárok na nemecké prídavky máte i vy. A možno vám pomôže aj nasledujúci prehľad skupín tých slovenských a českých občanov, ktorým podľa skúseností spoločnosti TJ-Legal najčastejšie vzniká nárok na rodinné prídavky v Nemecku:

 1. zamestnanci nemeckých firiem, ktorí pôsobia na území Nemecka;
 2. vyslaní zamestnanci slovenských, českých, poľských alebo iných firiem zo štátov EÚ, ktorí pôsobia na území Nemecka a majú v Nemecku neobmedzenú daňovú povinnosť;
 3. zamestnanci nemeckých firiem, ktorí pôsobia mimo Nemecka, ale v Nemecku sú povinne sociálne poistení;
 4. bývalí zamestnanci nemeckých firiem, ktorí na základe nemeckého pracovného pomeru poberajú náhradu mzdy vo forme nemocenského (Krankengeld) alebo podpory v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld);
 5. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v Nemecku pôsobia ako členovia tzv. Arbeitsgemenischaft (ARGE) a v Nemecku majú neobmedzenú daňovú povinnosť;
 6. živnostníci, ktorí v Nemecku majú stálu prevádzkareň v zmysle Zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia a v Nemecku majú neobmedzenú daňovú povinnosť;
 7. bývalí zamestnanci nemeckých firiem, ktorí na základe nemeckého pracovného pomeru poberajú z Nemecka starobný, invalidný alebo iný dôchodok a
 8. zamestnanci nemeckých firiem, ktorí sa v Nemecku zdržiavajú aj so svojimi rodinami.
Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.