Prečo sa v aplikácii pýtame na niektoré údaje?

Pri vypĺňaní žiadosti o nemecké detské prídavky v našej aplikácii môžete mať miestami pocit, že sa pýtame priveľa otázok. Prípadne, že zadávate citlivé, resp. ťažko dohľadateľné údaje.

Chápeme, že to môže znížiť vašu ochotu pokračovať vo vypĺňaní. Avšak dovoľte nám uistiť vás o potrebe týchto informácií.

Špičkové bezpečnostné opatrenia

V prvom rade, všetky vaše údaje sú v bezpečí. Sú digitálne šifrované a nedostane sa k nim nikto nepovolaný. Vaše súkromie si mimoriadne ceníme.

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

 

O tom, ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje, si môžete prečítať v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Našu aplikáciu priebežne aktualizujeme, aby všetky bezpečnostné opatrenia a certifikáty boli platné a na čo najvyššej úrovni.

Údaje vyžaduje úrad

Všetky otázky, ktoré sa pýtame, majú svoje opodstatnenie. Odpovede na ne vyžaduje totiž nemecký sociálny úrad – Familienkasse – ktorý žiadosť prijme a spracuje.

Čím vierohodnejšie žiadosť o Kindergeld vyplníte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ju úrad bez problémov schváli. Táto skutočnosť ide ruka v ruke s potrebou dodať čo najviac informácií o vašej rodinnej a pracovnej situácii. Iba na základe týchto údajov totiž nemeckí úradníci vyhodnocujú nárok na prídavky.

Ak vyplníte neúplné, resp. rovno nesprávne údaje, riskujete, že vám Familienkasse žiadosť vráti na upresnenie, resp. rovno zamietne.

 

Nárok na poberanie nemeckých rodinných prídavkov si môžete jednoducho overiť aj v našej online aplikácii Kindergeld.click:

 

Aby sme sa tomu vyhli, formulovali sme znenie otázok takým spôsobom, aby odpovede na nich predstavovali všetko, čo Familienkasse potrebuje vedieť. Spoločnými silami tak dosiahneme to, že vám prídavky budú schválené a váš rodinný rozpočet si prilepší.

Ďakujeme za spoluprácu!

P.S.:

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Prečítajte si náš blog a zistíte, ako nám môžete pomôcť. Budeme vám mimoriadne vďační!

Získať prídavky

Zdroj ilustračnej fotografie: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.