Sviatky v Nemecku – naplánujte si pracovné voľno

sviatky v Nemecku

V Nemecku sa podobne ako na Slovensku rozlišuje medzi štátnymi sviatkami, cirkevnými sviatkami a tzv. pamätnými dňami. Niektoré z týchto sviatkov sú dňami pracovného pokoja iba v určitých oblastiach Nemecka. Prezrite si náš prehľad a naplánujte si dovolenku podľa toho, kde pracujete.

Na Slovensku sú takmer všetky štátne sviatky (okrem 28.10.) a najvýznamnejšie cirkevné a kresťanské sviatky zároveň dňami pracovného pokoja. Počas pamätných dní si voľno navyše neužijeme.

Ak pracujete v Nemecku, je pre vás dôležité vedieť, kedy sú dni pracovného pokoja, aby ste si mohli efektívnejšie naplánovať pracovné voľno, napr. na cestu domov za rodinou alebo aby ste vedeli, či máte nárok na príplatok za prácu počas sviatku.

Všeobecne totiž platí, že počas štátnych sviatkov (gesetzliche Feiertage) sa v Nemecku nepracuje, platí zákaz výkonu práce, z ktorého však existujú určité výnimky. No Nemecko je na rozdiel od Slovenska spolkový federálny štát a o viacerých skutočnostiach nerozhoduje len celonemecká, federálna vláda, ale aj jednotlivé spolkové krajiny. A tak je to aj v prípade štátnych sviatkov.

Nie všetky sviatky sú dňami pracovného pokoja v celom Nemecku

Existujú štátne sviatky, ktoré platia v celom Nemecku (tzv. bundesweit) a naopak sviatky, ktoré sú dňami pracovného pokoja len v určitých spolkových krajinách. Typickým celonemeckým necirkevným sviatkom je 3. október, Deň nemeckej jednoty, ktorý ako štátny sviatok určila spolková vláda v rámci štátnej zmluvy. Aj hlavné kresťanské sviatky (Veľká noc, Vianoce) sú tak ako na Slovensku dňami pracovného pokoja v celom Nemecku.

Rozdiely oproti slovenským sviatkom

Nemôžete sa však automaticky spoliehať na to, že ak je nejaký kresťanský sviatok dňom pracovného voľna na Slovensku, bude aj v Nemecku. Napríklad Traja králi (6.1.) sú na Slovensku dňom pracovného pokoja, ale v Nemecku sú štátnym sviatkom iba v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko. A naopak – 26.05. (Nanebovstúpenie Pána) je u nás iba prikázaným cirkevným sviatkom, ale v Nemecku je to štátny sviatok platný vo všetkých spolkových krajinách.

Prehľad sviatkov v Nemecku na rok 2022

Tu je prehľad všetkých štátnych sviatkov v Nemecku, s ich názvom, dátumom pre rok 2022 a vysvetlením, kde všade platia:

Názov štátneho sviatkuDátum pre rok 2022Kde je dňom pracovného pokoja
Nový rok01.01.2022v celom Nemecku
Traja králi06.01.2022v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
Medzinárodný deň žien08.03.2022v Berlíne
Veľký piatok15.04.2022v celom Nemecku
Veľkonočná nedeľa17.04.2022v Brandenbursku
Veľkonočný pondelok18.04.2022v celom Nemecku
Sviatok práce01.05.2022v celom Nemecku
Nanebovstúpenie Pána26.05.2022v celom Nemecku
Turíčna nedeľa (Zoslanie Ducha Svätého)05.06.2022v Brandenbursku
Turíčny pondelok (Zoslanie Ducha Svätého)06.06.2022v celom Nemecku
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)16.06.2022v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, v niektorých častiach Saska a Durínska s prevažne katolíckym obyvateľstvom
Augsburský sviatok mieru08.08.2022len na území mesta Augsburg
Nanebovzatie Panny Márie15.08.2022v Sársku, vo väčšine Bavorska – v obciach s katolíckym obyvateľstvom
Svetový deň detí20.09.2022v Durínsku
Deň nemeckej jednoty03.10.2022v celom Nemecku
Deň reformácie31.10.2022v spolkových krajinách Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko
Všetkých svätých01.11.2022v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko
Deň pokánia a modlitby16.11.2022Sasko
1. sviatok vianočný25.12.2022v celom Nemecku
2. sviatok vianočný26.12.2022v celom Nemecku

Kto musí pracovať aj počas sviatkov a nedieľ?

Počas štátneho sviatku, ako aj počas nedieľ má každý zamestnanec podľa nemeckého zákonníka práce (Arbeits‌zeitgesetz) nárok na pracovné voľno. Sú však zamestnanci, ktorí musia pracovať aj počas dní pracovného pokoja. Týka sa to najmä sestričiek a lekárov v nemocniciach, opatrovateliek v sociálnych zariadeniach, pracovníkov v ubytovacích a reštauračných zariadeniach, zamestnancov elektrární, vodární, hasičov a podobne.

Ak zamestnanec musí pracovať aj počas dní pracovného pokoja, má podľa zákonníka práce nárok na náhradné, platené voľno (Ersatzruhetag), a to v priebehu 8 týždňov odo dňa, kedy pracoval počas sviatku alebo nedele, a ak je zamestnaný celoročne na plný úväzok, musí mať aspoň 15 voľných nedieľ. Nárok na príplatok za prácu počas sviatkov má len vtedy, ak to má zakotvené vo svojej pracovnej zmluve.

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroje: DGB.de, Ferienwiki.de, De.wikipedia.org, Augsburger-allgemeine.de, Feiertage-deutschland.de, Arbeitsrechte.de, Anwalt.de, Vlada.gov.sk

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.