Nemecký pracovný trh – príležitosť pre Slovákov

ambiciózna Slovenka pracuje v Nemecku

Nemecko patrí medzi vyspelé európske krajiny a ponúka pracovné príležitosti aj mnohým cudzincom. V článku opíšeme aktuálne podmienky na nemeckom pracovnom trhu a ako sa na ňom čo najlepšie uplatniť.

V roku 2019 bolo v Nemecku oproti predošlému roku o 73 000 menej nezamestnaných osôb a miera nezamestnanosti tak klesla na 5 %. Dôsledkom koronakrízy síce došlo k jej nárastu, no napriek tomu Nemecko svojou pracovnou politikou zachránilo množstvo pracovných miest. Vďaka aplikovaniu skráteného pracovného času (Kurzarbeit) sa Nemecku podarilo stabilizovať situáciu na jeho pracovnom trhu. V júli 2020 sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil počet nezamestnaných na 6,3 %. Nemecko je teda krajinou, ktorá ponúka dostatok pracovných miest nielen pre domácich, ale aj pre mnohých cudzincov.

Aké možnosti má cudzinec, ktorý si hľadá prácu v Nemecku?

Dôležité faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri tejto otázke, sú napríklad:

  • krajina pôvodu zamestnanca (štát v/mimo EÚ),
  • akademické vzdelanie (ak má záujem pracovať na pozícii, ktorá to vyžaduje),
  • ovládanie nemeckého jazyka.

 

Od roku 2012 majú kvalifikovaní ľudia z tretích krajín lepšie možnosti nájsť si zamestnanie v Nemecku. Týka sa to najmä lekárov, odborníkov z oblasti informatiky, matematiky, prírodných vied a techniky. Postupom času sa v Nemecku „zjednodušila“ možnosť nájsť si prácu aj ľuďom s odbornou kvalifikáciu, ktorí ju absolvovali mimo územia Nemecka (napr. zdravotné sestry). Tu je však potrebné preskúmanie kvalifikácie dosiahnutej v zahraničí a jej porovnanie s nemeckou odbornou kvalifikáciou.

 

Pokiaľ už v tejto krajine pracujete vy alebo váš partner či partnerka a máte deti, nezabudnite požiadať o nemecké prídavky na deti Kindergeld. Jednoducho tak môžete urobiť prostredníctvom našej aplikácie.

Starnúca populácia ponúka príležitosti aj pre Slovákov

Pracovný trh v Nemecku je otvorený zahraničným zamestnancom aj kvôli tomu, že populácia nemeckých zamestnancov starne v dôsledku demografických zmien. Preto existuje dopyt najmä po mladej generácii zamestnancov. Na to, aby si Nemecko aj v budúcnosti zachovalo trend nízkej nezamestnanosti, je podľa prieskumov potrebné, aby do Nemecka prišlo každoročne 1,2 milióna prisťahovalcov.

Pracovné pozície, ktoré majú nedostatok zamestnancov sú najmä v oblasti strojárstva, automobilového priemyslu, energetiky, stavebníctva, IT-systémov, železničnej dopravy a zdravotníctva. Ak hľadáte viac tipov, ktoré povolania v Nemecku sú žiadané, dočítate sa ich v našom predošlom článku.

Ako si nájsť prácu v Nemecku?

Téme hľadania práce v Nemecku sme sa venovali v našom predošlom článku. Najbohatším zdrojom informácii je v takejto situácii internet. Tu nájdeme množstvo pracovných ponúk z každej oblasti. Netreba však zavrhnúť ani offline svet a hľadať si prácu napríklad v inzercii v novinách. Ak máte vybratú konkrétnu firmu alebo oblasť, v ktorej chcete pracovať, a nie je k nej zverejnená žiadna pracovná pozícia, odporúčame vám, aby ste sa chopili šance a vyvinuli vlastnú iniciatívu a kontaktovali zamestnávateľa na vlastnú päsť. Viac tipov, ako získať prácu v Nemecku sme tiež zhrnuli v našom článku.

Hovoriť nemecky sa oplatí

Dôležitým faktorom, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje šancu nájsť si zamestnanie v Nemecku, je nemecký jazyk. Veľa mladých ľudí študuje v Nemecku, no  ich študijný jazyk je angličtina. To je častým dôvodom ich odchodu do krajín, kde nemčinu „nepotrebujú“. Ak si absolvent vysokej školy chce nájsť zamestnanie v Nemecku vo svojom odbore, je ovládanie nemeckého jazyka nevyhnutnosťou. Táto podmienka sa týka neoddeliteľne lekárov ale i zdravotných sestier. Samozrejme existujú povolania (napr. výroba), kde nemecký jazyk nie je podmienkou, tam sa zamestnávateľ rozhoduje sám, či človeka neznalého nemecký jazyk zamestná, alebo nie.

Ak ste si už prácu v Nemecku našli, odporúčame Vám, aby ste mali na zreteli pracovnú kultúru, ktorá sa navzájom líši v každej krajine. Nemci si totižto potrpia najmä na dochvíľnosť a profesionalitu.

 

Keď sa už pridáte k armáde pracujúcich v Nemecku, vieme vám na základe našich viac ako 13-ročných skúseností ponúknuť profesionálne spracovanie nemeckých daňových priznaní a získanie odvedených daní z príjmu. Neváhajte sa na nás obrátiť. 

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroje: Richtiggutbewerden.de, Arbeitsagentur.de, Auswaertiges-amt.de

Zdroj obrázku: senivpetro Freepik

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.