Poberáte rodinné prídavky v Nemecku? Tieto zmeny nezabudnite nahlásiť

mladá rodina sa sťahuje

Ak vám Familienkasse pravidelne vypláca prídavky na deti z Nemecka (tzv. Kindergeld) a u vás dôjde k dôležitým zmenám, nezabudnite o tom informovať nemecký úrad.

Dokonca je to vaša povinnosť, ktorá vám vyplýva z § 68 nemeckého zákona o dani z príjmov (Einkommensteuergesetz). Včasným oznámením zmien týkajúcich sa vášho nároku na nemecké rodinné prídavky tak napríklad môžete predísť vráteniu neprávom vyplatených prídavkov. Niekedy totiž zmeny vo vašich pomeroch môžu mať za následok aj stratu nároku na Kindergeld.

Zmeny v poberaní príjmov z Nemecka

Informujte preto Familienkasse čo najskôr, ak u vás dôjde k týmto zmenám v poberaní príjmov z Nemecka:

Zmeny týkajúce sa vašich detí

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa vašich detí, na ktoré poberáte rodinné prídavky z Nemecka, oznámte nemeckému úradu, ak:

  • sa dieťa odsťahovalo z vašej domácnosti,
  • ste prestali, alebo začali poberať slovenské prídavky na deti,
  • vaše dospelé dieťa zmenilo navštevovanú strednú alebo vysokú školu, vzdelávanie ukončilo záverečnou skúškou, alebo návštevu školy prerušilo či ukončilo predčasne,
  • vaše dieťa má menej ako 21 rokov a zaevidovali ho na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie,
  • vaše dospelé dieťa, ktoré má menej ako 25 rokov prestalo byť evidované na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, lebo začalo navštevovať školu alebo vykonávať zárobkovú činnosť,
  • vaše plnoleté dieťa dosiahlo plánované vzdelanie a začalo vykonávať zárobkovú činnosť,
  • vaša dcéra otehotnela.

Ďalšie zmeny

Na nemecký úrad Familienkasse ďalej nahláste, aj keď sa zmení:

  • adresa bydliska celej rodiny alebo niektorého jej člena,
  • bankový účet, na ktorý sa vypláca Kindergeld,
  • rodinný stav oboch alebo jedného z rodičov.

Pozor, povinnosť informovať nemecký úrad Familienkasse o dôležitých zmenách nemáte len vtedy, keď rodinné prídavky v Nemecku už poberáte. Zmeny musíte ohlásiť, aj keď ste o prídavky požiadali, ale úrad Familienkasse o vašej žiadosti ešte nerozhodol.

 

Pri oznamovaní zmien vo vašej rodinnej alebo pracovnej situácii nezabudnite pritom v liste adresovanom príslušnej Familienkasse uviesť vaše číslo nemeckých rodinných prídavkov, takzvané Kindergeldnummer, ak vám už bolo pridelené. Zároveň vám odporúčame zdokladovať zmeny kópiami vhodných dokumentov.

 

Nie ste si istí, či spĺňate nároky na nemecké prídavky? Môžete si to jednoducho overiť v našej online aplikácii Kindergeld.click.

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroje informácií: Merkblatt Kindergeld, Stand Januar 2021

Zdroj ilustračnej fotografie: prostooleh – www.freepik.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.