Prídavky na deti, rodičovský príspevok a materská dávka v Nemecku – nemýľte si pojmy

rodinné dávky v Nemecku

Pracujete v Nemecku a neviete, na ktoré rodinné dávky máte nárok? V tomto článku vám prinášame prehľad o troch najbežnejších.

Prídavky na deti z Nemecka (Kindergeld)

Kindergeld – v slovenčine uvádzané aj ako detské prídavky či rodinné prídavky z Nemecka – môžete poberať na všetky svoje vlastné, nevlastné a zverené deti, ktoré žijú vo vašej domácnosti. Mimochodom, ak máte vlastné deti, ktoré žijú v domácnosti ich druhého rodiča, napr. v domácnosti exmanželky, vzniká nárok na prídavky aj na tieto deti, ale požiadať o ne musí rodič, s ktorým dieťa žije.

Na deti mladšie ako 18 rokov máte na prídavky nárok automaticky. Keď má dieťa viac ako 18 rokov, nárok na nemecké prídavky na neho máte, ak navštevuje strednú alebo vysokú školu dennou formou. Pri splnení týchto podmienok môžete potom prídavky poberať do 25. roku veku dieťaťa. Nárok na prídavky na dospelé dieťa máte do jeho 21. roku veku, aj keď je dieťa evidované na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Ináč prídavky môžete poberať na svoje deti, ak žijú s vami v Nemecku, ale aj keď bývajú na Slovensku alebo v inom štáte EÚ.

Prvou podmienkou nároku na prídavky sú príjmy rodiča z Nemecka – buď ako zamestnanca nemeckej firmy, alebo zamestnanca slovenskej či českej firmy, ktorý je vyslaný za prácou do Nemecka, alebo ako živnostníka pôsobiaceho v Nemecku. Okrem toho, že príjmy rodiča musia pochádzať z Nemecka, musia byť v Nemecku aj zdaňované. Jedinou výnimkou sú zamestnanci, ktorí sú v Nemecku povinne sociálne poistení. Im vzniká nárok na nemecké prídavky aj na tomto základe. Ak sa teda na vás vzťahuje nemecká neobmedzená daňová povinnosť a/alebo máte v Nemecku povinné sociálne poistenie, máte nárok na Kindergeld.

O Kindergeld treba požiadať na príslušnom úrade Familienkasse.

Vyplňte si vašu žiadosť o Kindergeld pohodlne a jednoducho v našej online aplikácii.

Rodičovský príspevok (Elterngeld)

Elterngeld je náhradou príjmu rodiča, ktorý sa dennodenne stará o dieťa od jeho narodenia spravidla do roka veku. U slovenských občanov pracujúcich v Nemecku vzniká nárok na túto dávku najčastejšie matkám, ktoré sú na Slovensku bez pracovného pomeru a otcovia ich detí sú zamestnaní v Nemecku. V tomto prípade je totiž podľa európskej legislatívy Nemecko ako jediná krajina zamestnania rodičov povinné platiť rodičovský príspevok. Jeho výška za týchto podmienok predstavuje 300 eur mesačne.

Ak pracujete v Nemecku a máte doma novorodenca, môžete ísť na rodičovskú dovolenku a poberať Elterngeld aj vy. So svojím zamestnávateľom sa však na rodičovskej dovolenke musíte včas dohodnúť – keďže sa vtedy o dieťa musíte aj skutočne starať. Výška vášho rodičovského príspevku potom predstavuje 65 % z priemerného nemeckého príjmu, ktorý ste dosiahli za 12 mesiacov pred narodením dieťaťa, najviac však 1 800 eur mesačne. Pozor si tiež treba dať na to, že obaja rodičia majú spolu k dispozícii len 14 mesačných platieb rodičovského príspevku.

Žiadosť o Elterngeld je potrebné podať na príslušnom nemeckom úrade, ktorý však nemá jednotné celonemecké označenie. V každom okresnom meste je jeho názov iný.

Materské (Mutterschaftsgeld)

Mutterschaftsgeld sa vypláca matkám zamestnaným v Nemecku ako náhrada ich príjmu spravidla 6 týždňov pred pôrodom a 8 týždňov po pôrode. Keďže materské v Nemecku vypláca zdravotná poisťovňa, podmienkou nároku je okrem pracovného pomeru matky aj jej zdravotné poistenie v niektorej z takzvaných zákonných zdravotných poisťovní (einer gesetzlichen Krankenkasse).

Materské sa vypočíta ako priemerná čistá mzda za posledné tri mesiace pred takzvanou ochrannou materskou lehotou (Mutterschutzfrist) a môže dosiahnuť maximálne 13 eur na deň. Keď matka dosiahla pre pôrodom vyššiu priemernú mzdu za deň ako 13 eur, tento rozdiel jej doplatí zamestnávateľ.

O materské je potrebné požiadať v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej je matka poistená. K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie gynekológa alebo pôrodnej asistentky.

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.