Pracujte v Nemecku aj bez znalosti jazyka – slovník najdôležitejších pojmov

žena sa učí nemecké slovíčka pre prácu

Chceli by ste pracovať v Nemecku, no odrádza vás neznalosť jazyka? Niektoré povolania nevyžadujú plynulú nemčinu, vystačíte si s pár slovíčkami. Pokiaľ sa chcete vo svete práce v Nemecku zorientovať, veríme, že vám v tom pomôže aj náš slovník najdôležitejších pojmov.

Hľadanie práce, práca

Anwerbung – nábor, recruitment

Arbeit – práca

Arbeitgeber – zamestnávateľ

Arbeitnehmer – zamestnanec

Arbeitslohn – mzda, zárobok

Arbeitslose – nezamestnaný

Arbeitslosigkeit – nezamestnanosť

Arbeitsvertrag – pracovná zmluva

Aufgabe – úloha

Beruf/Karriere – kariéra

Bewerber – uchádzač o zamestnanie

Bewerbung – žiadosť o zamestnanie

Bewerbungsunterlagen – doklady k žiadosti o zamestnanie

Einstellung – zamestnávanie

Feiertag – sviatok, prázdniny

Geschäftsführer/Manager – konateľ/manažér

Ich bewerbe mich um eine Stelle. – Uchádzam sa o prácu.

Kollege/Mitarbeiter – kolega

Lebenslauf – životopis (CV)

Lohnabrechnung – výplatná páska. Poslúži vám nielen na overenie výšky mzdy, ale aj pri dokladovaní odpracovaného obdobia na úradoch, napr. aj pri vrátení daní. Výplatnú pásku si určite odložte. Viac o výplatnej páske Lohnabrechnung sa dočítate v článku našej materskej spoločnosti TJ-Legal.

Nachtschicht – nočná zmena

Personal – personál

Schichtarbeit – práca na zmeny

Stelle – pozícia

Teilzeitarbeit – práca na čiastočný úväzok

Überstunde – nadčas

Unternehmen, Betrieb, Firma – podnik, spoločnosť, firma

Urlaub – dovolenka

Vollzeitarbeit – práca na plný úväzok

Vorstellungsgespräch – pracovný pohovor

Werktag – pracovný deň

 

Prečítajte si aj naše ďalšie články venované práci v Nemecku.

Výpoveď

Aufhebungsvertrag – ukončenie pracovného pomeru dohodou

Außerordentliche Kündigung – okamžitá výpoveď

Kündigung – výpoveď

Kündigungsfrist – výpovedná lehota

Ordentliche Kündigung – riadna výpoveď

Sonderkündigungsschutz – ochrana pred výpoveďou

Úrady, poistenia, dane

Bundesagentur für Arbeit/Arbeitsamt –Spolková agentúra pre prácu (úrad práce)

Einkommensteuerbescheid – rozhodnutie o daňovom preplatku/nedoplatku k dani z príjmu

Einkommensteuererklärung – daňové priznanie k dani z príjmu

Familienkasse – (doslovne rodinná pokladňa) úrad príslušný pre prídavky na deti

Finanzamt – finančný/daňový úrad

Kirchensteuercirkevná daň v Nemecku. Náš tip – povinnosť platiť túto daň máte iba v prípade, že ste členom cirkvi.

Krankenkasse – zdravotná poisťovňa

Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung – potvrdenie o členstve v zdravotnej poisťovni

Sozialversicherungsnummer – číslo sociálneho poistenia

Steuer – daň

Steuer-ID – unikátne daňové identifikačné číslo, ktoré sprevádza každého občana Nemecka počas celého života. Identifikujú vás podľa neho na viacerých úradoch a inštitúciách. Keď začnete pracovať v Nemecku, bude pridelené aj vám. Viac o Steuer-ID a rozdieloch medzi Steuer-ID a Steuernummer sa dočítate v našom článku materskej spoločnosti TJ-Legal.

Steuerklasse – daňová trieda v Nemecku. Nemecko funguje na princípe daňových tried, ktorých poznáme 6. Slobodní daňovníci automaticky spadajú do 1. daňovej triedy, no manželia si môžu zvoliť kombináciu daňových tried, do ktorých chcú byť zaradení. Viac sme sa tejto problematike venovali v článku na webe TJ-Legal – daňová trieda v Nemecku a jej zmena.

Steuernummer – daňové identifikačné číslo, ktoré sa používalo do roku 2008 (pred príchodom Steuer-ID). V súčasnosti Steuernummer využívajú podnikatelia a živnostníci v Nemecku, napr. keď chcú žiadať o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane.

Steuerpflichtiger – daňovník

Steuersatz – daňová sadzba

Unbeschränkte Steuerpflicht – neobmedzená daňová povinnosť, často nazývaná aj daňová rezidencia. Ak ste nemeckým rezidentom, a teda máte v Nemecku neobmedzenú daňovú povinnosť, máte nárok na daňové výhody – nezdaniteľné minimum, daňové výdavky, spoločné zdanenie s manželom/manželkou či rodinné prídavky na deti.

Werbungskosten – daňové výdavky

 

Pokiaľ už v tejto krajine pracujete vy alebo váš partner či partnerka a máte deti, nezabudnite požiadať o nemecké prídavky na deti Kindergeld. Jednoducho tak môžete urobiť prostredníctvom našej aplikácie.

Prídavky na deti v Nemecku

Kindergeld – rodinné prídavky na deti v Nemecku. Pokiaľ pracujete vy alebo druhý rodič dieťaťa v Nemecku a máte deti, vzniká vám nárok na prídavky. V našej aplikácii Kindergeld.click o ne môžete požiadať jednoducho online, aplikácia vám predbežne overí, či spĺňate nárok na tieto prídavky.

Kinderbonus – peňažný bonus, ktorý bol v súvislosti s pandémiou koronavírusu vyplatený v roku 2020 aj 2021. Viac o Kinderbonuse v našom článku.

Kinderfreibetrag – nezdaniteľné minimum na deti – suma, ktorá sa nevypláca, ale znižuje sa ňou daňová povinnosť. Prídavky Kindergeld verzus nezdaniteľné minimum Kinderfreibetrag sme viac porovnali v článku.

Kinderzuschlag (nesprávne nazývaný aj Kindergeldzuschlag) – detská dávka pre rodiny s nízkym príjmom zo zárobkovej činnosti, ktoré žijú v Nemecku a nedokážu finančne zabezpečiť deti. Je o ňu možné požiadať, aj keď už rodina poberá prídavky na deti Kindergeld alebo obdobnú dávku.

Antrag auf Kindergeld – žiadosť o Kindergeld (v zmysle požiadať o prídavky)

Höhe des Kindergeldes – výška prídavku na dieťa

Kindergeld beantragen – požiadať o prídavok na dieťa

Kindergeld Mitteilungsveränderung – hlásenie o zmene ohľadom prídavku na dieťa. Niektoré zmeny by ste nemali zabudnúť nahlásiť Familienkasse, konkrétne situácie sme zhrnuli v článku: Poberáte rodinné prídavky v Nemecku? Tieto zmeny nezabudnite nahlásiť

Kindergeldanspruch – nárok na Kindergeld

Kindergeldantrag – žiadosť o Kindergeld (v zmysle žiadosť ako úkon)

Kindergeldantrag online – online žiadosť o Kindergeld

Ubytovanie

Abstand (Abst.) – peniaze na zaplatenie zariadenia na mieru, ktoré chce bývalý majiteľ ponechať v byte (napr. podlahy, vstavané skrine a pod.).

Altbau (AB) – staršia budova, postavený okolo roku 1900 alebo skôr

Dachgeschoss (DG) – horné poschodie, podkrovie

Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti v Nemecku a v inej krajine (v našom prípade na Slovensku). Kedy takáto situácia nastáva, si môžete prečítať v našom článku na webe TJ-Legal Doppelte Haushaltsführung – dvojitá domácnosť v Nemecku.

Einbauküche (EBK) – zariadená kuchyňa

Erdgeschoss (EG) – prízemie

Kaution (Kt.) – bezpečnostný depozit, ktorý sa vráti pri odsťahovaní, prípadne provízia pre makléra

Meldebescheinigung – potvrdenie prihlásenia na pobyt

Nebenkosten (NK)/Betriebskosten (BK) – náklady na kúrenie, vodu, poistenie a pod.

Neubau (NB) – novšia budova, postavená kedykoľvek po II. svetovej vojne

Obergeschoss (OG) – poschodie

Wohnen auf Zeit – krátkodobý prenájom

Wohnungsgeberbestätigung – potvrdenie od prenajímateľa bytu

Zwei-Zimmerwohnung, Zwei-Raumwohnung  (2-ZW/2-RW) – dvojizbový byt

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroj obrázku: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.